Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    
KFUM Nässjö Basket

Arbetsplan

KFUM NÄSSJÖ IA ARBETSPLAN för 2016/2017

Föreningen är en ideell idrottsförening med cirka 400 aktiva medlemmar, varav 50 är seniorspelare och 350 ungdomsspelare.

• ALLA spelare, var och en efter sin förmåga skall genom råd, stöd, deltagande i träning och matcher ges möjlighet att utvecklas maximalt inom basketsporten.
• ALL herr/pojk- och dam/flickbasket skall utövas på lika villkor.
• God anda inom/mellan ALLA lag, samt en god träningsmiljö skall skapas och vidmakthållas.

MÅL SENIORSEKTIONEN
Herrar:
Herrar A spelar denna säsong i basketligan, med mål att etablera sig sportsligt och ekonomiskt för att på så sätt skapa en bra grund för fortsatt spel i landets högsta serie.
Avtal kommer att skrivas med läkare och sjukgymnast för ligatruppen.
Herrar B kommer att spela division 2 Småland.
Ett motionslag kommer att finnas, där främst tidigare spelare kommer att spela för att träffas och ha kul.

Damer:
Damer A är anmälda för spel i Basketettan. Målsättningen är att fortsätta utveckla de talanger som finns i klubben. Målet är att etablera sig i basketettan för damer.

• Målet är att knyta minst en, helst 2 coacher/ledare till varje seniorlag.
• Spelaravtal ska skrivas med samtliga spelare i basketligan.
• Avtal ska skrivas med samtliga coacher/ledare för seniorlagen.
• Seniorlagens coacher ska delta vid coachmötena när så efterfrågas.
• Skapa förutsättningar för representationslagen att träna minst 4 ggr per vecka i stor hall. Övriga seniorlag helst 3 ggr per vecka.
• Alla seniorspelare ska få möjlighet att genomgå, utbildning till domare, tränare och/eller sekretariatspersonal.
• Träningsställ (linne+byxa) ska finnas till samtliga spelare i representationslagen.
• Samtliga spelare i representationslagen bereds möjlighet till styrketräning i NAMK:s lokal. Denna möjlighet ska också utnyttjas som ett stort komplement till övrig träning. Coach och spelaransvar.
• Seniorlagen tar stort ansvar som matchfunktionärer vid klubbens ungdomsmatcher.
• Rekrytera spelare till representationslagen, så att målsättningarna kan uppnås. Helst 15 spelare per representationslag.
• Samtliga ledare och representationslagsspelare ska delta vid Summer Camp.
• Samtliga seniorspelare och ledare ska informeras om Nässjö baskets policys angående miljö och om droger, samt ska följa dessa i möjligaste mån i alla sammanhang som är kopplade till Nässjö basket.
• Det ska tas fram profilkläder till samtliga i basketligatruppen, för att användas i samband med träning och match. Jacka, piké, uppvärmningsställ och hoodtröja.

MÅL UNGDOMSSEKTIONEN
• ALL träning ska ske i kamratlig miljö där ALLA visar hänsyn och tar ansvar.
• ALLA spelare skall medges lära sig basketens grunder och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
• ALLA lag skall ha två coacher, två lagföräldrar, en lotteriansvarig, en hemsidesansvarig(för egna laget), en ekonomiansvarig samt en representant till klubbens sponsorgrupps första informationsmöte.
• ALLA lag skall ha föräldramöte under september månad 2014
• Medverka till att ALLA föräldrar till spelare deltar i lagens verksamhet samt ansvarar för sekretariatsuppgifter vid lagets hemmamatcher.
• Rekrytera minst en pojk- och en flickgrupp från äldsta gruppen i basketskolan.
• Ge möjlighet till matchtillfälle för nybörjargrupperna minst 3ggr/säsong.
• Fylla på med nya lag till EBC och EB.
• Genomföra sektionsmöten och coachmöten 3ggr/säsong i augusti, december och mars.
• Bedriva lovträning på novemberlovet, jullovet och sportlovet.
• Basketgymnasiet anordnar tillsammans med kansliet Swedbank Cup under hösten(okt-nov).
• Driva basketskolan där flickor och pojkar födda 2005-2008 ska få möjlighet att prova/träna basket under lekfulla former.
• Genomföra sommarläger för barn födda 2004-1998.
• Fortsätta arbetet med att ta fram en ”tränarpärm” som stöd till ungdomscoacherna.
• Fortsätta arbetet med att skapa en ungdomsturnering i Nässjö tillsammans med arbetsgruppen kring turneringen. Dessutom ska arbete påbörjas kring att skapa en Mini Aktiestinsens Cup för åldrarna 2000-2004.

MÅL UTBILDNING
• ALLA coacher har det första ansvaret för att spelare får utbildning i sekretariat och till domare.
• ALLA spelare i årskurs 8 skall genomgå sekretariatsprov och med godkänt resultat.
• De som har potential och vilja att döma i högre serier ska ges möjlighet till domarutbildning.
• Föräldrar skall ges möjlighet till sekretariatsutbildning precis som spelarna.
• Kurser i ”Första hjälpen”, ”Idrottsskador”, ”Äta rätt”, ”Kost” och ”Mental träning” bör ges till alla i klubben som har intresse av ovanstående genom SISU.
• Under utbildningsansvariges ledning utveckla ledare och coacher inom klubben.
• Göra utbildningar med attraktiva och mer tillgängliga för klubbens medlemmar.
• Följa förbundets direktiv när det gäller utbildningsnivåer på coacher/spelare.

MÅL EKONOMI/SPONSOR
Sponsor- och matcharrangemangsgrupperna har förbättrats avsevärt och ska i år genomföras på samma goda nivå – med inslag av nyheter. Ansvarig är Anna HC för arrangemang kring Herrlagets ligahemmamatcher. Grupperna med en ansvarig per grupp avseende musik, lagvärd, vip-värd, domarvärd, pressvärd, säkerhet, statistik, sekretariat, filmning, lotter, inträde, läkare etc. ska bibehållas.

• Intäkter från sponsorer, New Body samt övrig lottförsäljning ska öka.
• Speaker tillsätts av respektive matcharrangemangsansvarig. Musik och DJ-ansvar har respektive lag.
• Målsättningen är att föreningen ska ha en anställd kansliansvarig på hel- eller halvtid, alt lösa bemanningen med ideella krafter.
SPORTLOTTER
Sportlotter ska säljas vid ett tillfälle under säsongen, januari/februari. Lagen (yngsta födda 2005) ska i genomsnitt sälja minst 10 lotter/spelare. Provision (10 kr/lott) utgår till lagkassan. Möjlighet till friköp genom inbetalning med 300 kr till klubbens plusgirokonto i samband med inbetalning av medlemsavgiften.

NEWBODY
NewBody ska säljas vid ett tillfälle under säsongen, augusti/september. Lagen (yngsta födda 2005) ska i genomsnitt sälja minst 5 paket/spelare. Provision utgår med 20 kr/paket och provisionen avseende de första 5 sålda paketen/spelare går till lagkassan och därutöver är provisionen personlig.
Möjlighet till friköp genom inbetalning med 300 kr till klubbens plusgirokonto i samband med inbetalning av medlemsavgiften.

LOTTERIER
Konsumlotteriet bemannas lördag av samtliga lag (ner till födda -05). Thomas och Janne är huvudansvariga för lotteriet.
Vid julskyltningssöndagen ska klubben ha minst två lotteristånd på stan.
Ett större lotteri ska tas fram med inriktning på upplevelser så som: vinn en kock, fönsterputsning, gräsklippning, familjefotografering, biltvätt, snöskottning, herrlaget x timmar, läxläsning etc. Målsättningen är att det ska kunna genomföras två gånger/år. Försäljningen kommer i huvudsak ske av styrelse, sponsorgrupp samt i samband med herrlagets hemmamatcher.

JULKALENDERN
Försäljning av julkalendrar ska ligga på minst samma nivå, dvs 1.500 st. Julkalendrar fördelas framförallt på lag ner till åldersgrupp 2005. Ansvariga är Anna HC, Thomas, Ingrid och Irma.

MATCHBLAD
Matchblad ska fortsatt delas ut gratis vid samtliga hemmamatcher i Basketligan.

SPONSORER
Besök och avslut med sponsorer ska vara genomförda senast 31 maj.
Målet är att samtliga ungdomslag ska ha minst en representant i Sponsorsgruppen.
En elitinriktad sponsorgrupp bredvid den ordinarie sponsorsgrupp har tidigare funnits, inför säsongen kommer denna grupp att ingå i den ordinarie sponsorsgruppen.
Inför första hemmamatchen i Basketligan ska herrlaget synas på stan genom t ex spelarpresentation – förslagsvis om det blir av med ”Höstyra” i samarbete med Svensk Handel/Nässjö Köpmannaförening den 27 september.
Julkort ska skickas ut till samtliga sponsorer samt tackkort/tavlor till sponsorer som är huvudsponsorer efter säsongens slut. Utöver detta också ett tackmail till samtliga sponsorer efter säsongen.
En match under säsongen ska vara en så kallad ”Bjudmatch” och då ska sponsorsgruppen gå ut till ”icke-sponsorer” samt andra intresserade för att få in sponsring till denna specifika match.
Sponsorsgruppen och styrelsen ska under säsong ta möjlighet att knyta nya kontakter och bjuda in potentiella sponsorer till match/VIP-fika osv, för att etablera kontakt och visa upp föreningen.
Klubbens policy är att sponsring sker till föreningen som helhet men att det ska vara okej att kunna stötta och sponsra sitt ”eget” lag genom att ta omkostnader för laget för material eller dyl – men att material sedan vandrar vidare inom klubben, exempelvis spelställ eller liknande. Rapportering av lagsponsring ska alltid ske till sponsorsansvarig och är det tveksamheter avseende belopp eller inköp sker avstämning i styrelse.

MARKNADSFÖRING
Infomail + sms ska skickas ut inför och efter ligamatch till samtliga sponsorer. Ansvarig Mats/Uffe tillsammans med kansliet.
Annonsering i tidning, affärer, hemsida, närradio och radio Jönköping inför hemmamatcher. Utöver detta också information på infartstavlorna till Nässjö.
Matchreferat från samtliga lag ska finnas i tidningen och på hemsidan/facebook. Ansvariga är samtliga coacher tillsammans med kansliet.
”Händer i veckan” – i SmT, ska användas flitigt. Våra ungdomsmatcher ska finnas med och samtliga coacher tillsammans med kansliet är ansvariga för inrapportering. Utöver detta information om veckan på hemsida och facebook.
Hemsidan måste förbättras i uppdatering och ska uppfattas som levande och uppdaterad. Förslag är att samtliga coacher rapporterar måndagar till kansliet – inför och efter match exempelvis. Huvudansvarig för hemsidan ska utses och kansliet är sammanhållande i att rapportera vad som ska finnas på hemsidan.
Jan Frohm undersöker förutsättningar för fasadflaggor/vimplar för att sedan ta kontakt med Köpmännen i stan om att sluta upp och sätta upp dessa i samband med matchdagar. Utöver detta tas kontakt med kommunen för att undersöka om möjlighet till att få vimplar på bussar finns.
All information, brev etc. som skickas ut i föreningens namn ska vara enhetlig och proffsig, föreningens logga ska alltid finnas med.
Inför säsong ska lagfoto av ligalaget tas fram för att användas i samband med marknadsföring, matchprogram och liknande. Detta lagfoto kan också användas i samband med tack till sponsorer.

MATERIEL
Profilkläder tas fram för försäljning utefter önskemål, ansvarig Janne Frohm. Bilder och prisuppgifter tas fram och läggs ut på hemsidan.


Klubben