Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    
KFUM Nässjö Basket

Krisgrupp

KFUM NÄSSJÖ BASKETS KRISGRUPP

Nässjö Basket har en krisgrupp, detta för att vid eventuell krissituation snabbt kunna vara behjälpliga våra medlemmar och anhöriga.

Krisgruppen har som önskemål att samtliga lag vid bortamatcher/cuper mailar in en förteckning på vilka spelare och ledare som är med på resan.
Mailet ska skickas till styrelsen@nassjobasket.nu och innehålla namnen på deltagarna vid resan samt telefon till hemmet/föräldrarnas mobilnr.

Syftet med detta är att vi i krisgruppen snabbt ska kunna ta kontakt med berörda ifall olyckan är framme.
Vi får försöka hitta bra rutiner för det här i lagen.

 Medlemmar i krisgruppen

Anders Arin 0702-157267 anders.arin@gmail.com
Ingrid Håkansson 070-5105573 ingrid.e.hakansson@posten .se
Ingela Forssell 076-0484114 Ingela73forssell@outlook.com
Lotta Eskilsson 070-6226962 lotta.eskilsson@gmail.com
Lars-Johan Lantz 070-2467587 lars-johan.lantz@raddningstjansten.com
Christer Sabel 070-9564485
Anna H Cantby 070-9295283 annaflingon@yahoo.se
     

Utveckling