Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    Din stad, ditt lag    
KFUM Nässjö Basket

Policies

MILJÖPOLICY

KFUM Nässjö Basket har liksom alla andra ansvar för miljön och strävar efter att skapa medvetenhet hos föreningens medlemmar för att på så sätt minska miljöpåverkan med det som står föreningen till hands. Vi eftersträvar att minska koldioxidutsläpp samt den negativa påverkan på naturen i samband med utövandet av vår idrott genom att:

– Nyttja halv belysning i samband med träning för att minska energikostnader.

– Tvätta våra matchdräkter med miljövänligt tvättmedel.

– Uppmuntra våra medlemmar att använda oparfymerade rengöringsmedel, diskmedel och tvålar.

– Vid bortamatcher väljer vi minsta möjliga buss och i de fall där det är möjligt väljer vi att åka tåg.

– Vid hemmamatcher för våra ungdomslag strävar vi efter att lägga flera matcher på en dag för att undvika onödiga resor.

– Vid bortamatcher strävar vi efter samåkning inom föreningen men även med andra närliggande föreningar.

– Vi uppmuntrar våra medlemmar att gå till fots, cykla eller åka kollektivt i så väl sitt dagliga liv som till och från klubbens aktiviteter.

– Genom samarbete med Svenska Basketbollförbundet samplanera dam- och herrlagens matcher genom att förlägga matcher mot samma klubb på samma dag så att samåkning kan ske.

– Minska användandet av papper genom att maximalt nyttja föreningens hemsida och e-post för spridande av information.

– KFUM Nässjö Baskets miljöarbete ska fortlöpande utvecklas och förbättras genom en årlig revision av miljöpolicyn.

 

Reviderad 2016-08-19

 

KFUM Nässjö Baskets policy mot Mobbning och Droger

KFUM Nässjö Basket är en förening som till största delen drivs av ideella krafter. Föreningens mål och vision är att verka för basketbollsporten inom Nässjö Kommun samt fortsatt värna om och utveckla varje spelare efter sin förmåga genom råd, stöd och deltagande. All herr/pojk- och dam/flickbasket skall utövas på lika villkor liksom att det ska finnas en god anda så väl inom som mellan alla föreningens lag.

KFUM Nässjö Basket välkomnar alla, oavsett etnicitet, ålder och kön till föreningen. Föreningen verkar för att ledare så väl som spelare tillsammans ska vara goda representanter för klubben där respekt för domare, ledare, spelare och föräldrar är en självklarhet.

KFUM Nässjö Basket tar ett stort socialt ansvar i kommunen genom drivandet av olika projekt.

Styrelsen för KFUM Nässjö Basket har med anledning av ovanstående framarbetat ett ställningstagande och riktlinjer för föreningens medlemmar gällande doping, alkohol, tobak och narkotika. Policyn är föremål för diskussion och kontinuerlig uppföljning på styrelsens sammankomster. I samband med uppstart av varje säsong informeras spelare och föräldrar hur föreningens verksamhet bedrivs och dess vedertagna policy. Vid vårt årliga Summer Camp informeras samtliga ungdomsspelare också om detta.

Alkohol och tobak är enligt svensk lagstiftning inte tillåten för personer under 18 år. För ungdomar i vår verksamhet tolereras inte nyttjande av alkohol och tobak i samband med träning, match eller annan föreningsverksamhet. Ledare och styrelsens ansvar i detta är att vara goda förebilder för ungdomarna i föreningen.

All hantering av dopingpreparat och narkotika är strikt förbjudet enligt svensk lag. Vid missbruk av detta kommer samtal med berörd person samt kontakt med föräldrar ske, därefter görs en bedömning av överträdelsens storlek. Detsamma gäller så väl elitspelare, ledare som styrelse. Samtliga kontrakterade spelare i föreningen har i sitt avtal samtyckt till föreningens policy. Ett uteslutande ur föreningen kan komma ifråga för så väl medlemmar som kontrakterade spelare vid överträdelse och föreningens bestämda åsikt är att Vi tar avstånd ifrån droger och mobbning. Vid uppkommen situation ska föreningen bistå med hjälp ifråga om kontaktförmedling gällande rehabilitering.

Gällande mobbning arbetar föreningen också aktivt med ett antal förebyggande åtgärder varje år genom informationsträffar om lika värden samt att ha goda förebilder i varje lag i form av vuxna ledare.

I samband med elitarrangemang har föreningen väktare på plats som har rätt att avvisa eventuella drog- eller alkoholpåverkade personer ifrån lokalen.

KFUM Nässjö Basket accepterar inte under några som helst villkor förekomsten av mobbning.

Föreningen ska genom starkt ledarskap, engagemang och god kamratskap i föreningen verka mot utanförskap och för respekt, för så väl individen som gruppen. Föreningens ungdomar, ledare och föräldrar skapar tillsammans en god miljö, trygghet och förutsättningar för individens utveckling. Föräldrar, ledare och styrelse har lika stort ansvar beträffande motarbetandet av doping, alkohol, tobak och narkotika.

…………………………………….…..

/Styrelsen Nässjö Basket

Reviderad 2016-08-19


Klubben